Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Hem

Säkerhet är en förutsättning för din trygghet

Alla vill vi känna oss trygga i vardagen vart än vi befinner oss. Trygghet är ett välbefinnande som vi känner inom oss medan säkerhet är kunskap om hot och risker och hur de kan förhindras. Säkerhet är en förutsättning för din trygghet. Små förändringar i ditt säkerhetstänk kan göra stor skillnad för din trygghetskänsla.

I vårt moderna samhälle har vi som vana att allting fungerar i vår vardag. Såsom att vatten, el, internet och värme alltid finns tillgängligt. Men det krävs bara ett strömavbrott några timmar för att vi ska inse hur sårbara vi är.

Att känna sig trygg och säker och vara fri från risker och rädsla är en mänsklig rättighet. I Sverige har trygghet och säkerhet blivit alltmer aktuellt de senaste åren. En trygg stadsmiljö och bostad möjliggör en frihetskänsla och höjd livskvalitet för människor. Men även en riskmedvetenhet hos individen möjliggör ett bättre välbefinnande.

De risker och säkerhetshot vi utsätts för är under ständig utveckling. Vi utsätts för allt från inbrott i hemmet till terrorism och cyberattacker. Att ha en personlig beredskap för olika kriser som kan uppstå blir allt viktigare för oss.